Specialuddannelse som onlinevejleder for borgere med osteoporose

Udviklet af OSAIA Health med rådgivning fra Marie Büchert

For at styrke vejledningen af borgere med osteoporose i Danmark, har OSAIA Health udviklet forskellige løsninger, der sikrer et kvalificeret og ensartet vejledningstilbud på tværs af landets sektorer og regioner.

Som led i indsatsen udviklede virksomheden i efteråret 2022 en prototype på en online uddannelse, rettet mod forskellige faggrupper i sundhedsvæsenet, der har en interesse i at vejlede borgere med osteoporose online.

For at sikre uddannelsens kvalitet valgte de uddannelsesansvarlige at få min hjælp til:

  • Valg af kursusplatform (LMS)
  • Undervisningskoncept og -design
  • Udvikling af kursusplatform og landingsside
  • Tilretning af kursus, herunder titler og formidling af læringsmål
  • Sparring omkring onboarding, priser og salg

Om uddannelsen

  • Uddannelsen udbydes af OSAIA Health, som er en start-up virksomhed på sundhedsområdet
  • Den henvender sig til sundhedsprofessionelle med interesse for osteoporose, herunder fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætister, sygeplejersker og læger
  • Fokus er at lære de studerende, hvordan de i kraft af deres vejledning kan hjælpe patienter med osteoporose med at bevare livskvaliteten og leve et fortsat godt liv med deres sygdom
  • Uddannelsen er struktureret i otte moduler og benytter bl.a. videoundervisning, tjeklister, cases mv. Som LMS er valgt den canadiske all-round platform Thinkific.
  • Betaforløbet er udviklet i efteråret 2022, og den færdige uddannelse er lanceret i 2023