Udvikling af hjemmeside til selvstændig behandler

Webstrategi, IA, design, content og implementering af Marie Büchert

Da Lonni Birkebæk Clausen sprang ud som selvstændig fysioterapeut med virksomheden Inner Drive, lagde hun også en ambitiøs plan for, hvordan hun ville promovere sig selv og sine ydelser. Den omfattede en række medier og kanaler, herunder også udviklingen af en hjemmeside.

Siden skulle blandt andet:

  • Afspejle grundfortællingen og den visuelle identitet i hendes brand
  • Synliggøre hendes ydelser og metodiske udgangspunkt
  • Fungere som platform for forskellige indlæg, hun ville linke til via SoMe
  • Kunne skaleres i takt med, at hendes forretning udviklede sig
  • Kunne integreres med en række øvrige platforme i hendes forretning

For at sikre alignment mellem webstrategien og den overordnede forretningsstrategi, var det som helt nystartet virksomhed nødvendigt at skærpe forretningskonceptet i Inner Drive ned til mindste detalje. Dertil også at konkretisere visionerne på kommunikationsområdet for at være sikker på, at alle relevante scenarier for skalering og systemintegration var indtænkt fra start. Først herefter kunne der udvikles IA, wireframes og design.

Hjemmesiden blev udviklet i en samskabende proces, hvor jeg som leverandør hjalp kunden med at strukturere sin forretning og udvikle content. Fordelen var, at hun fra start fik ejerskab over sin side og gjorde den til sin egen. Samtidig blev hun løbende oplært i at administrere den, så hun ikke efter lanceringen var afhængig af dyre konsulenter til at opdatere og videreudvikle den.

Kort om hjemmesiden

  • Udviklet for Inner Drive ved Lonni Birkebæk Carlsen
  • Siden henvender sig til ledere og HR-medarbejdere i virksomheder og offentlige arbejdspladser samt selvstændige terapeuter og undervisere - Inner Drives potentielle kunder
  • Fokus var at understøtte salget af ydelser i Inner Drive
  • Hjemmesiden er bygget i WordPress og bestod ved lancering af seks hovedsider, syv undersider og 11 blogindlæg
  • Den gik live i oktober 2022