Nana Toft

nana_profbillede

11 år som selvstændig journalist, forfatter og underviser. Egen virksomhed: Udsagn.

Erfaren social- og arbejdsmarkedsjournalist med særlig fokus på fagpressen. Kunderne tæller FOA, Kost, Kommunen.dk, Ugebrevet A4, Socialrådgiveren, Socialpædagogen m.fl.

Særlig fokus på etnografisk journalistik, fortællende journalistik og lange formater. Jeg bor og lever dér, hvor historien og menneskerne er og stræber efter at punktere myter, stereotyper og give stemme til dem, vi sjældent hører.

Mit andet ben i min virksomhed er undervisning. Her har jeg specialiseret mig i at skræddersy skrivekurser for fagspecialister – typisk i vidensvirksomheder i Danmark. Kunderne tæller DJØF, ATP, Nordea, Mellemfolkeligt Samvirke, 3F, UCC, SEAS – NVE – og mange, mange flere.

Læs mere på www.udsagn.dk

Kontakt mig på mail@nanatoft.dk eller 51261690